Participatie Nieuwkomers Oirschot

In Oirschot worden nieuwkomers geholpen om zo snel mogelijk deel te nemen aan de nederlandse samenleving

Taal in Oirschot

Als je nederlands kunt spreken krijg je leuker contact en een betere baan !

 

-1 : onbekend
 0 : beneden A1
Weet je zeker dat je je inburgeringsexamen op tijd gaat halen ?
DUO lening je terugbetalen als je je inburgerings examen niet binnen 3 jaar haalt !
Je moet zelf zorgen dat je de taal leert.  3 keer 3 uur taalles per week is NIET genoeg !
 1. Taal en Inburgerings school
  Ster / Summa voor A1 in Best en Basten voor A2 in Oirschot
  Inburgeren.nl
  geeft alle andere taalaanbieders
 2. WBO Taalcafe dinsdagmiddag 13h00 - 15h30 in de bibliotheek, ga er heen !
 3. Vraag in Nieuwkomers Oirschot aan Taalmaatjes in Oirschot om wekelijks thuis Nederlands te oefenen
 4. Wekelijks geeft Ruud in de bibliotheek een cursus : Nederlands op de werkvloer
 5. Je wilt af en toe praten met een "praatmaatjes", contact via Facebook Nieuwkomers Oirschot
 6. 3 keer 3 uur taalschool is NIET genoeg, je moet ook thuis oefenen. Bijvoorbeeld met : Online oefenmateriaal Nederlands
Geen Taalcoach of Taalmaatje ?
Aanmelden als Taalcoach of Taalmaatje ?
Contact : RuudMerks  of 06 53726512

Uitkeringen

Nederland heeft geld voor jou en je kinderen gereserveerd om van te leven zolang je niet zelf geld kan verdienen.


Hieronder informatie over hoeveel geld je krijgt. Vraag WBO je te helpen, als je denkt dat je minder krijgt dan bedoeld.
 1. Wat hou je Netto over van je bruto loon ? : Loonwijzer FNV | Minimumloon
 2. Bijstandsuitkering | bedragen
  1. ISDdekempen | Regelingen bij een laag inkomen
  2. Bereken Uw recht (ISD)
  3. Kinderbijslag
 3. Toeslagen (belastingdienst) | proefberekening toeslagen 
  Mijn toeslagen
  1. Zorgtoeslag
  2. Huurtoeslag
  3. Kindgebonden budget
  4. Kinderopvangtoeslag
 4. Bijzondere Bijstand
  1. bijlage normen & bedragen minimaregelingen
 5. Stichting Leergeld Oirschot / Best
 6. Studiefinanciering
  1. DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
  2. Studiefinanciering en Bijstand 
 7. Kwijtschelding 
  1. Gemeente Oirschot : afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting
  2. Waterschap de Dommel : zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen - lijst benodigde info
 8. Hoe Budgetteren WBO

Werk

Nederland wil je helpen om je eigen geld te verdienen met werk en misschien wel een opleiding die bij jou past.

Deelnemen aan de samenleving (participatie)

Nederland wil dat je je hier zo snel mogelijk thuis kunt voelen en dat je gewaardeerd wordt.Hoe ver ben jij op de participatie ladder ?
Coaches helpen je hoger te komen, als je wilt . . .  
Participatieladder :
 1. geisoleerd
 2. sociale contacten bijv. drink een kopje thee
 3. deelname georgansiseerde activiteiten bijv. Nieuwkomers Oirschot
 4. vrijwilligerswerk bijv. Oirschot doet
 5. gesubsidieerd werk bijv. via WSD
 6. betaald werk
 7. uit de bijstand
Geen Coach ?
Aanmelden als Coach ?
Contact : RuudMerks of 06 53726512

Hulp bij onvoldoende zelfredzaamheid

Zolang je de weg in Nederland niet kent en de taal onvoldoende beheerst, lost LEV je problemen op in het wekelijkse spreekuur.

  


Het doel is dat u zo snel mogelijk inburgert en zelfstandig uw weg weet te vinden.
Fasen: 
 1. settlen (3 weken) :
  LEV zorgt dat de eerste formaliteiten geregeld worden volgens WBO checklist
  Wij helpen u bij de opstart: van het bezichtigen van de woning tot het regelen van onderwijs. 
 2. Ondersteunen 
  LEV helpt bij formulieren in wekelijks spreekuur
  En ook daarna hebben wij een speciaal spreekuur waar u terecht kunt met uw vragen.
 3. Loslaten
  Onafhankelijk van spreekuur LEV, evt gebruik maken van Wijzer / generalisten spreekuur, net als nederlanders) 
Zie : LEV - Vluchtelingenwerk

Digitaal vaardig worden 

Communiceren met de nederlandse overheid gaat via Internet.

Zorg dat je weet hoe 

Doel is nieuwkomers digitaal vaardig te maken

Contact

Ruud Merks