Nieuwkomers Oirschot

Cursus Werk Krijgen voor Nieuwkomers Oirschot

 Oirschot worden nieuwkomers geholpen om zo snel mogelijk deel te nemen aan de nederlandse samenleving
Dez page bevat het presentatie materiaal voor de gelijknamige cursus.  

Inhoudsopgave :

Wat is er nodig :
 1. motivatie, beter nog commitment om zelfstandig te zijn
 2. weten wat je kan
 3. weten wat je wilt (ongeveer)
 4. weten waar je moet zoeken naar werk
 5. papierwerk klaar (diploma's, CV en basis brief)
 6. weten welke condities je wilt 
 7. weten hoe je een goede indruk maakt op een sollicitatie gesprek
 8. weten wat je moet doen / laten in je proefperiode
 9. weten hoe je omgaat met ISD / klantmanager 
 10. een coach die jou adviseert en jou wilt aanbevelen

Inleiding

Je wilt werken onbetaald, om ervaring op te doen of betaald, omdat je het waard bent !
Iedereen telt mee en doet mee ! Waar sta jij op de Participatieladder ?
 1. geisoleerd
 2. sociale contacten bijv. drink een kopje thee
 3. deelname georgansiseerde activiteiten bijv. Nieuwkomers Oirschot
 4. vrijwilligerswerk bijv. Oirschot doet
 5. gesubsidieerd werk bijv. via WSD
 6. betaald werk
 7. uit de bijstand
Mannen :

Vrouwen :


In Nederland hebben vrouwen evenveel rechten om te gaan werken als mannen.


Motivatie

OK, je wilt werken.
Hoe graag wil je werken ?
 1. ik wil niet werken / ik wil part time werken 
 2. als ik iets leuks zie, solliciteer ik
 3. ik wil alleen betaald werk dat bij mijn capaciteiten past
 4. ik neem alle werk aan, ook als ik niet meer krijg dan mijn uitkering
 5. als ik 1 uur moet reizen is dat OK
 6. als ik moet verhuizen, doe ik dat
Er is verschil tussen :

Weten wat je kan

 1. Wat is je vak, ben je er goed in ?
  • Wat is je ervaring, wil je daarin door ?
  • Kun je goed met je handen werken
  • Ben je nauwkeurig, snel, ijverig ? 
 2. Diploma's
  1. diplomawaardering
  2. UAF MBO helpdesk

Hoe is het met je taal ?

De belangrijkste reden dat werkgevers je niet willen aannemen is dat je niet genoeg nederlands verstaat, kan spreken, leest of schrijft.
Daardoor is hij extra tijd aan je kwijt en ontstaan er misverstanden !!
En tevens ben je niet full time beschikbaar !
Doe dus zo snel mogelijk inburgerings examen als je snel aan het werk wilt !
Je hebt veel meer kans op een goede baan met B1.
Doe pas inburgerings examen als je je DUO budget gebruikt hebt voor het halen van B1 of B2 !
1 : onbekend
0 : alfabetisering afgerond
A1 : A1 afgerond
A2 : A2 afgerond 
B1 : B1 afgerond
3/4 van de nieuwkomers heeft nu geen A2 nivo (nodig voor werk)

Succesvolle Nieuwkomers studeren evenveel uren in de les, als thuis !

Weten wat je wilt (ongeveer)

Weten waar je moet zoeken naar werk 

Doel is zo snel aan werk te komen dat bij je past

Papierwerk klaar 

 1. CV
 2. Standaard sollicitatie brief

Weten welke condities je wilt 1. tage, 
 2. werk ervarings plek, 
 3. proeftijd, 
 4. contract, 
 5. salaris 
 6. subsidies voor werkgevers 
  1. werkwijzer vluchteling (SER)
  2. Een vluchteling in dienst nemen (VWN) 
   1. handreiking
   2. routekaart

het sollicitatie gesprek

 1. doel van sollicitatie gesprek 
  ontdekken of jij bij het bedrijf en functie past.
  Maar verder is het ook gewoon een gesprek tussen twee of meer mensen.
  Het kan dus alle kanten op gaan. Maar in de meeste gevallen zal je vooral spreken over de functie, je opleiding, je werkervaring en ontwikkelde vaardigheden, het bedrijf, de werkomgeving, de collega's en eventuele keuzes die jij in je leven hebt gemaakt.
 2. Sollicitatie gesprek oefenen
  1. Bedenk zelf vragen bijvoorbeeld:
   • Hoelang zijn jullie zelf al werkzaam bij de organisatie?
   • Wat maakt jouw functie uitdagend of interessant?
  2. Bedenk ook antwoorden op eventuele vragen zoals:
   • Waarom wil jij deze baan?
   • Kun jij iets over jezelf vertellen?
   • Wat verwacht jij van deze baan?
   • Wat weet jij over onze organisatie?
   • Wat zijn jouw sterke en verbeter punten?. 
  3. Verdiep je vooraf in de klant en de functie
   - Maak hierbij bijvoorbeeld gebruik van internet.
   Zoek uit hoe je het bedrijf het beste kunt bereiken en zorg dat je ruim van tevoren van huis weggaat.
 3. wat heb je bij je / wat heb je aan ?
 4. een herinneringsbriefje na het gesprek

Gemeente Eindhoven geeft sollicitatie traning


Je Werk Coach

Waarom wil je een coach :
 1. Hij/zij onderzoekt of je wel voldoende gemotiveerd bent 
 2. Hij helpt je te begrijpen wat je wilt en wat je kan
 3. Hij helpt je bij het vinden van vacatures 
 4. Hij helpt je bij het schrijven van een CV en een sollicitatie brief
 5. Hij maakt contact voor je 
 6. Hij beveelt je aan bij je nieuwe werkgever
Het blijkt dat je 3 keer sneller een baan vindt met coach als zonder !
Probeer een werk coach te krijgen door erom te vragen

Contact

Ruud Merks