Participatie Nieuwkomers Oirschot

In Oirschot worden nieuwkomers geholpen om zo snel mogelijk deel te nemen aan de nederlandse samenleving

Taal in Oirschot

Als je nederlands kunt spreken krijg je leuker contact en een betere baan !

 

-1 : onbekend
 0 : beneden A1
Weet je zeker dat je je inburgeringsexamen op tijd gaat halen ?
DUO lening je terugbetalen als je je inburgerings examen niet binnen 3 jaar haalt !
Je moet zelf zorgen dat je de taal leert.  3 keer 3 uur taalles per week is NIET genoeg !
 1. Taal en Inburgerings school
  Ster / Summa voor A1 en A2 in Best en Basten voor B1 in Oirschot
  Inburgeren.nl
  geeft alle andere taalaanbieders
 2. Taalles door Peter vraag bij LEV
 3. Vraag in Nieuwkomers Oirschot aan Taalmaatjes in Oirschot om wekelijks thuis Nederlands te oefenen
 4. Wekelijks geeft Ruud in de bibliotheek een cursus : Nederlands op de werkvloer
 5. Je wilt af en toe praten met een "praatmaatje", contact via Facebook Nieuwkomers Oirschot
 6. 3 keer 3 uur taalschool is NIET genoeg, je moet ook thuis oefenen. Bijvoorbeeld met : Online oefenmateriaal Nederlands
Geen Taalcoach of Taalmaatje ?
Aanmelden als Taalcoach of Taalmaatje ?
Contact : RuudMerks  of 06 53726512

Uitkeringen

Nederland heeft geld voor jou en je kinderen gereserveerd om van te leven zolang je niet zelf geld kan verdienen.


Bijstand en toeslagen zijn bedoeld voor mensen die niet zelf voor genoeg inkomen kunnen zorgen.
Hoe meer je verdient (bruto) hoe meer je voor je zelf kan zorgen
 1. Veiligheids Certificaat Finance : Een rijbewijs voor financiele handelingen (bankpasje, Uitkering ISD), ook in arabisch
 2. Wat U moet weten als U een uitkering van voor levensonderhoud ontvangt van ISD de Kempen
 3. Bijstandsuitkering | bedragen
  1. ISDdekempen | Regelingen bij een laag inkomen
  2. Bereken Uw recht (ISD)
  3. Kinderbijslag
 4. Mijn toeslagen
  Toeslagen (belastingdienst)
  | proefberekening toeslagen 
  1. Bijzondere Bijstand
   1. Stichting Leergeld Oirschot / Best
   2. Studiefinanciering
    1. DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
    2. Studiefinanciering en Bijstand 
   3. Kwijtschelding 
    1. Gemeente Oirschot : afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting
    2. Waterschap de Dommel : zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen - lijst benodigde info
   4. Wat hou je Netto over van je bruto loon ? : Loonwijzer FNV | Minimumloon

   Werk

   Nederland wil je helpen om je eigen geld te verdienen met werk en misschien wel een opleiding die bij jou past.

   Deelnemen aan de samenleving (participatie)

   Nederland wil dat je je hier zo snel mogelijk thuis kunt voelen en dat je gewaardeerd wordt.

   Hoe ver ben jij op de participatie ladder ?
   Coaches helpen je hoger te komen, als je wilt . . .  
   Participatieladder :
   1. geisoleerd
   2. sociale contacten bijv. drink een kopje thee
   3. deelname georgansiseerde activiteiten bijv. Nieuwkomers Oirschot
   4. vrijwilligerswerk bijv. Oirschot doet
   5. gesubsidieerd werk bijv. via WSD
   6. betaald werk
   7. uit de bijstand
   Geen Coach ?
   Aanmelden als Coach ?
   Contact : RuudMerks of 06 53726512

   Hulp bij onvoldoende zelfredzaamheid

   Zolang je de weg in Nederland niet kent en de taal onvoldoende beheerst, lost LEV je problemen op in het wekelijkse spreekuur.

     


   Het doel is dat u zo snel mogelijk inburgert en zelfstandig uw weg weet te vinden.
   Fasen: 
   1. settlen (3 weken) :
    LEV zorgt dat de eerste formaliteiten geregeld worden volgens WBO checklist
    Wij helpen u bij de opstart: van het bezichtigen van de woning tot het regelen van onderwijs. 
   2. Ondersteunen 
    LEV helpt bij formulieren in wekelijks spreekuur
    En ook daarna hebben wij een speciaal spreekuur waar u terecht kunt met uw vragen.
   3. Loslaten
    Onafhankelijk van spreekuur LEV, evt gebruik maken van Wijzer / generalisten spreekuur, net als nederlanders) 
   Zie : LEV - Vluchtelingenwerk

   Digitaal vaardig worden 

   Communiceren met de nederlandse overheid gaat via Internet.

   Zorg dat je weet hoe 

   Doel is nieuwkomers digitaal vaardig te maken

   Contact

   Antwoord hier neit gevonden ?
   Kijk ook eens op : www.werkwijzervluchtelingen.nl

   Email : nieuwkomers@oirschot.org